Terrorismens ett enda syfte är skapa smärta och sorg