İsveç Azərbaycan Federasyonunun Azərbaycan Respublikasında keçirilmiş 9 fevral 2020-ci il Milli Məclis seçkiləri ilə bağlı BƏYANATI