Ustad Həsən Dəmirçinin xatirə gecəsi: 2018, Stokholm